Level 20 Level 22
Level 21

951 - 1000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
errata
skriftfel
förlupen
bortsprungen
dossier
faktasamling
kolchos
kollektivjordbruk
spinal
har att göra med ryggrad
hacienda
storgods
förbittrad
ursinnig
tyrann
grym härskare
käril
kärl
avart
försämrad form
gängse
allmänt rådande
harnesk
brynja
receptiv
lättlärd
överlastad
utstyrd
autonom
självstyrande
makadam
krossad sten
humifiera
förvandla till mull
förstulen
hemlig
genie
skyddsande
betryck
trångmål
knussel
snålhet
basa
leda
degeneration
urartning
bebådelse
förebud
grannsynt
skarpsynt
överhängande
brådskande
valkyria
kvinnlig krigare
kryptisk
svårbegriplig
suggestion
hypnotisk påverkan
nefrit
njurinflammation
grämelse
bitterhet
bong
kassakvitto
sigill
stämpel
bigarrå
körsbär
bekomma
ha inverkan på
deklamation
uppläsning
semafor
signalapparat
visuell
synbar
ertappa
komma på
utnött
förbrukad
niding
skurk
knaper
torftig
fissur
benspricka
anföringstecken
citattecken
stratifiera
skikta
anbefalla
rekommendera
skrupelfri
hänsynslös
apart
säregen
tiara
diadem
preses
ordförande