Level 21 Level 23
Level 22

1001 - 1050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
agentur
ekonomisk representant
dispyt
ordväxling
exeges
tolkning
desinficera
smittrena
oratorium
musikverk
förpik
båtutrymme
alltjämt
fortfarande
käck
pigg
beklämning
nedstämdhet
celibat
sexuell avhållsamhet
repulsiv
bortstötande
emancipera
frigöra
nepotism
svågerpolitik
munhuggas
tvista
kriterium
kännetecken
nivellera
utjämna
basun
horn
skälm
bedragare
uppge
överge
mantalsskriven
skatteskriven
siesta
middagsvila
sipp
pryd
reminiscens
svagt minne
brorslott
största delen
förebrå
tillrättavisa
sanktionera
godkänna
bergfast
orubblig
avhyvling
tillrättavisning
parant
elegant
metabolism
ämnesomsättning
bravad
bedrift
snöpa
andligen stympa
deadline
tidsgräns
segregera
avskilja raser
urskulda
försvara
spartansk
enkla levnadsvanor
bäring
riktning
charad
ordgåta
elokvent
vältalig
illuminera
upplysa
berest
som rest mycket
fabulera
fantisera
frondera
opponera
späka
lindra begär
hägna
beskydda
skvadron
kavallerikompani
tråkad
retad
ingeny
oskuldsfull flicka
deportation
förvisning
ukas
påbud