Level 24 Level 26
Level 25

1151 - 1200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
indifferent
likgiltig
triumfera
segra
koryfé
pamp
eskatologi
läran om de yttersta tingen
dryad
skogsnymf
alabaster
typ av gips
teatralisk
oäkta
gryt
lya
profetia
förutsägelse
changemang
förändring
urbota
ohjälpligt
gondol
venetiansk roddbåt
modstulen
nedstämd
catering
färdigmatsleverans
utskänkning
alkoholförsäljning
transcendent
gränsöverskridande
frejdig
käck
melass
sockertillverknings- biprodukt
baktala
smäda
nedom
under
varse
medveten om
orygglig
bergfast
fösa
driva framför sig
katharsis
andlig rening
labiologi
läppavläsning
intransigent
oförsonlig
de novo
på nytt
avdramatisera
bagatellisera
stipendium
penningunderstöd
vimsig
småfjollig
bonmot
kvickt infall
hurril
orre
kolit
grovtarmsinflammation
aria
solosång
moatjé
kavaljer
acceptans
godkännande
stoisk
behärskad
aerodynamisk
strömlinjeformad
häda
uttrycka ringaktning
hird
livvakt
forte
starkt
klassificera
ordna
karnivor
köttätare
empirisk
erfarenhetsmässig kunskap
vox
röst
impuls
ingivelse
ackuschörska
barnmorska
tunnsådd
sällsynt
kollrig
förryckt
gloriös
ärorik