Level 25 Level 27
Level 26

1201 - 1250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
förkunnelse
predikan
homolog
motsvarande
baxna
häpna
kvader
rätvinklig byggnadssten
nappatag
kraftmätning
lumpig
trasig
varest
där
ätt
släkt
blossa
ryka
haussa
uppreklamera
eter
atmosfär
håglös
apatisk
pråm
lastbåt
hugna
glädja
deformation
vanställning
lapa
slicka i sig
atypisk
avvikande
sekulariserad
förvärldsligad
allitteration
bokstavsrim
habit
klädsel
bonbonjär
godisskål
tomahawk
indianyxa
verifiera
bekräfta
besinna
överväga
randomisera
slumpa
myopisk
närsynt
ovarium
äggstock
explicit
uttrycklig
arkebusera
avrätta
skrinlägga
framskjuta
ödem
vätskefylld svullnad
förkrossad
tillintetgjord
rural
lantlig
njugg
sniken
krevad
explosion
etnisk
rastillhörighet
liera
förena
gagn
nytta
parat
beredd
eremitage
jaktslott
pedant
petimäter
preja
skörta upp
föregiva
skylla på
recipiend
person som intas i ordenssällskap
gesvint
snabb
förete
uppvisa
grundlig
noggrann
initierad
välunderrättad
malakit
en kristall
struntförnäm
struntviktig