Level 29 Level 31
Level 30

1401 - 1450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
evaporera
förånga
advers
framsida
elusion
kringgående genom listig tolkning
betinga
skapa förutsättningar
agens
verksam faktor
aktningsvärd
respektabel
intendent
föreståndare
sägen
folklig berättelse
botfärdig
ångerfull
ressentiment
bitterhet
galon
plastbelagd väv
rekvisita
tillbehör
modus vivendi
sätt att leva
skrå
hantverksförening
avbräck
förlust
expediera
avsluta snabbt
anemisk
blodfattig
dan
forntida dansk
grossist
partihandlare
galant
ridderlig
uppvigla
hetsa
keratit
hornhinneinflammation
seren
himmelsk
koherens
sammanhang
språkrör
talesman
doning
sak
falerner
vin under antiken
skvader
ett sagoväsen
predilektion
förkärlek
kall
livsuppgift
förkomma
komma bort
förnuftsvidrig
förnuftsstridig
intig
tom
epålett
axelprydnad
beteckna
symbolisera
apostat
förrädare
mene te'kel
olycksvarning
verksam
driftig
lisös
bäddjacka
libido
begär
aviarium
fågelhus
kartig
omogen
bevekande
vädjande
tillbörlig
skälig
illuster
framstående
fonograf
ljudåtergivare
vedervåga
sätta på spel
usurpator
inkräktare
dito
av samma slag
ogemen
utomordentlig