Level 32 Level 34
Level 33

1551 - 1600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an
i riktning mot
auktoritär
diktatorisk
veckla
vira om
löslig
otillförlitlig
oration
högtidstal
förekommande
artig
kreera
skapa
fördragsam
tålmodig
spleen
dysterhet
putrefaktion
förruttnelse
karakteristisk
typisk
strak
stel
lovart
vindsida
knipslug
förslagen
konfundera
förbrylla
vegetera
slöa
lamell
skiva
passabel
godtagbar
kapellmästare
ledare för musikkår
romb
liksidig parallellogram
envoyé
sändebud
intravenös
i blodåder
skrävel
skryt
köl
fartygsbotten
azur
himmelsblå färg
aplomb
självsäkerhet
belevad
artig
däxel
yxa
bestyra
sörja för
flau
trög
effektuera
utföra
gröpa
urholka
kassun
sänkkista
fistel
sårgång
stilisera
förenkla
potentiell
möjlig
retorik
talarkonst
monolog
en persons tal
anonym
ej namngiven
a priori
på förhand
tillika
förutom detta
märglös
kraftlös
burspråk
inbyggd balkong
samarbetsman
landsförrädare
yster
sprittande livlig
unna
kosta på
semiologi
teckenlära
ferrit
järntyp
gebit
specialområde
näpen
söt