Level 34 Level 36
Level 35

1651 - 1700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
röna
erfara
nebulös
dimmig
versatil
mångsidig
toujours
trevlig
förvillelse
villfarelse
knejkur
fotbad
aversion
motvilja
fariseisk
hycklande
frekvent
vanlig
betingelse
förutsättning
hibernation
övervintring
fåmäld
tystlåten
fela
ett stränginstrument
realisera
förverkliga
gaj
bomuppfästningsvajer
presenning
segelduk
luxation
urledvridning
bjäbba
småskälla
prospekt
tryckt plan
kaotisk
kaosartad
nyenkel
vardaglig
blodvite
blödande sår
retorisk
vältalig
hulling
hake i krokspets
isomorf
likformig
märgfull
kraftig
kontrahent
medpart i avtal
frisera
försköna
jämnmod
sinneslugn
bagge
hanfår
polyglott
flerspråkig
eau-de-vie
konjak
fris
ornamenterat band
brännande
aktuell
intervall
period
realitet
faktum
kroasera
korsa raser
destinera
avsända
tillskriva
tillräkna
alienera
främmandegöra
amason
kvinnlig krigare
ligist
ligamedlem
kjusa
dal
gnöl
klagomål
sävlig
långsam
förlossa
frälsa
matrikel
medlemsregister
genre
art
förkovra
förbättra
ämbar
spann