Level 36 Level 38
Level 37

1751 - 1800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
insistera
envisas
idelig
ständig
konform
likformig
förbehållsam
reserverad
bidan
väntan
symbios
samlevnad mellan arter
gnom
levnadsregel
annorstädes
annanstans
genetiker
ärftlighetsforskare
förtrytelse
harm
eloge
beröm
allenarådande
enväldig
veto
förbud
grötmyndig
dryg
axplock
stickprov
sarkastisk
spydig
scirocco
ökenvind
ramponera
slå sönder
ta skruv
ha verkan
accession
ökning
essentiell
väsentlig
cineast
filmkännare
salvelsefull
känslodrypande
entente
avtal om vänskapsförbindelse mellan stater
ad libitum
efter behag
bog
skulderparti
beväring
värnpliktig soldat
inspicient
regiassistent
monumental
storslagen
oförvägen
orädd
yppa
avslöja
ponton
flytkropp
animalisk
djurisk
deponera
lämna i förvar
kompatibel
förenlig
abdikera
avgå
admonition
tillrättavisning
anblick
skymt
definitiv
slutgiltig
koaffyr
frisyr
mausoleum
monumental gravbyggnad
fysikus
läkare
pergola
lövsal
mara
ett sagoväsen
fischy
damhalsduk
lumpen
tarvlig
centerbord
köl
stadgad
föreskriven
alstring
skapande
bönfalla
vädja