Level 37 Level 39
Level 38

1801 - 1850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
perceptiv
har god iakttagelseförmåga
tovig
tilltrasslad
fromla
vara skenhelig
insubordination
olydnad i krig
en passant
i förbigående
kåsera
skildra underhållande
sint
vred
monsieur
herr
mojna
lugna
betäcka
hölja
eljest
annars
katarr
inflammation
expressiv
uttrycksfull
ad notam
lägga på minnet
ofantlig
kolossal
bistro
bar
synopsis
filmsammanfattning
fascistisk
antidemokratisk
agoni
dödskamp
trugas
övertalas
apokryfisk
av omtvistad äkthet
persvadera
övertala
irrgång
labyrint
eufemism
förskönande omskrivning
kolossal
jättestor
ecklesiastik
kyrklig
gloria
strålkrans
hävdvunnen
allmänt erkänd
dygd
god moral
bjäfs
krimskrams
pneumoni
lunginflammation
egga
hetsa
enaktare
skådespel i en akt
tribun
talarplats
episk
berättande
minutiös
noggrann
salongsfähig
salongsmässig
glamorisera
förhärliga
luxös
dyrbar
dupera
vilseleda
grip
ett sagoväsen
expatriera
landförvisa
etsa
gravera
termodynamik
värmelära
hovera
kråma
replikera
svara
utopist
drömmare
därvidlag
i det avseendet
epikuré
njutningsmänniska
memoarer
självbiografi