Level 38 Level 40
Level 39

1851 - 1900


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
musicera
utföra musik
horribel
förskräcklig
demaskera
avslöja
ansats
försök
ciceron
guide
indicera
visa
nitisk
flitig
sedesam
anständig
fariseism
falskhet
abandon
ledighet
diversifiera
bredda
appelera
vädja
uppburen
omtyckt
blodskam
incest
dassig
dålig
homeopat
naturläkare
studentikos
uppsluppen
pomerans
citrusfrukt
huttla
tveka
fiktiv
påhittad
ektomi
operativt ingrepp
divinatorisk
profetisk
förströ
underhålla
barm
bröst
anglisera
göra engelsk
inkurant
ej gångbar
forsythia
växttyp
garnera
dekorera
profylaktisk
förebyggande
sentimental
känslosam
uppfylla
utföra
alpacka
nysilver
beljuga
förtala
blåställ
arbetskläder
burr
rufs
konfektion
fabrikssydda kläder
ponera
anta
övertalig
överskjutande
jordbunden
fantasilös
prototyp
urtyp
protagonist
huvudrollsinnehavare
dressin
järnvägstralla
aktning
respekt
deklination
böjningssätt
idiom
språkegenhet
agglomerat
hopgyttring
spe
hån
fäaktig
lymmelaktig
supination
utåtvridning
saprofyt
växt