Level 3 Level 5
Level 4

101 - 150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fryntlig
vänlig
kynne
sinnelag
chic
stilfull
dart
pil
misslynt
förargad
undseende
överseende
carte blanche
oinskränkt fullmakt
byke
slödder
hånfull
nedlåtande
agg
hätskhet
stifta
grunda
depesch
brådskande skrivelse
apodiktisk
oemotsäglig
rekorderlig
pålitlig
beslå
ertappa
jams
nonsens
kognat
släkting på kvinnliga sidan
förställa
hyckla
bagatellisera
förringa
karakteristik
personlighetsskildring
byxis
nervös
kalabalik
stormigt uppträde
klausul
förbehåll
despot
envåldshärskare
fez
huvudbonad
inmundiga
äta
bassning
tillrättavisning
blarr
struntprat
kodex
rättesnöre
abdomen
buk
ödmjuk
anspråkslös
agglomeration
tätbebyggelse
resignera
ge upp
artikulera
tydligt uttala
boksynt
beläst
intrig
romanhandling
administrera
förvalta
kapriol
luftsprång
bolma
ryka
pikador
tjurfäktare
ornitolog
fågelkännare
beivra
ingripa mot
timbre
klangfärg
bronkit
luftrörskatarr
blodfattig
färglös
lasyr
genomskinlig färg
myteri
revolt
kvalificerad
kompetent
skalda
dikta
instinktiv
känslomässig