Level 41 Level 43
Level 42

2001 - 2050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
formulera
avfatta
domesticera
tämja till husdjur
gamäng
gatpojke
feminin
kvinnlig
hematit
järnglans
lisma
uppträda inställsamt
förevita
beskylla
eminent
utmärkt
poliklinik
sjukhusmottagning
evaluera
bedöma
influens
påverkande faktor
tribunal
domstol
premiss
förutsättning
valkig
grov
gingham
mönstrat tyg
översiggiven
förtvivlad
evertebrat
ryggradslöst djur
inversion
omkastning
fabla
fantisera
ljunga
blixtra
sexualitet
könsliv
rikoschett
projektils studsning
sluskig
ovårdad
lustrum
femårsperiod
ballistik
projektilrörelselära
topografi
terrängbeskrivning
ackordera
köpslå
fresk
väggmålning
tillmötesgående
tjänstvillig
lobbyist
påtryckare
dåra
förtjusa
satir
hån
fribyteri
sjörövare
ekvilibrist
balanskonstnär
bröstvärn
skyddsvall
såframt
om
skonsam
hovsam
karyatid
kvinnoskulptur
gässling
gåsunge
inhalera
inandas
fågelfri
fredlös
lojal
plikttrogen
cirkumferens
omkrets
kalkylera
beräkna
officinell
erkänd som läkemedel
nidbild
karikatyr
dementi
förnekande
blötdjur
ynkrygg
försitta
gå miste om
omistlig
oumbärlig