Level 42 Level 44
Level 43

2051 - 2100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gerilla
motståndsrörelse
spendera
utbetala
ametist
en kristall
chosefri
naturlig
eminens
upphöjdhet
pragmatisk
praktiskt inriktad
ekumenik
strävan efter kristen kyrklig enhet
träck
avföring
besittning
faktiskt förfogande
begärlig
eftersträvansvärd
alltsomoftast
vanligen
obligera
förplikta
raritet
klenod
aubergine
äggplanta
undulera
gå i vågor
omständlig
utförlig
yvig
tät
neurotisk
övernervös
skrävla
skryta
insulär
som är typisk för en ö
bibliografi
förteckning
ikonologi
bildlära
anstå
skjuta upp
approchera
närma sig
brisera
explodera
buffé
gående bord
alludera
anspela
futurolog
framtidsforskare
ta loven av
få övertag över
tjusa
bedåra
korrugerad
veckad
antependium
altarkläde
ondgöra
bli förargad
kvalmig
kväljande
vital
livskraftig
gemination
språkljudsförlängning
liberal
fördomsfri
tolerera
tillåta
monogami
engifte
putrid
rutten
böjelse
tendens
rekapitulera
sammanfatta
prosaisk
vardaglig
försinka
försena
tillräknelig
sinnes fulla bruk
sniken
lysten
körsnär
pälshandlare
moussera
pärla
dendrologi
trädlära
vermillon
röd färg