Level 45 Level 47
Level 46

2201 - 2250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krögare
restaurangägare
pastös
degig
flott
fin
värja sig
försvara sig
agremanger
bekvämligheter
deklassera
nedsätta socialt
plattityd
alldaglighet
anbringa
fästa
grace
behag
illitterat
obeläst
bissera
upprepa
yr
ostyrig
cytologi
cellära
endogen
inre uppkomst
bågna
böjas
blottlägga
göra möjligt att se
pretiosa
prydnadssak
nackstyv
oböjlig
emalj
tandmaterial
kamouflage
skyddsmaskering
våpig
dum
svärmisk
romantisk
malja
ring
formation
uppställning
kollaps
sammanbrott
väsenskild
helt olik
därest
om
patriarkat
fadersvälde
anskri
rop
blini
boveteplätt
harpun
spjut
skrida
röra sig långsamt
libation
drickoffer
bankrutt
pank
cerise
ljusröd
bemyndigande
befogenhet
töra
våga
utspekulerad
listigt uttänkt
systematik
planmässighet
platonisk
fri från sinnlighet
lättjefull
lat
exsickat
klassificerade pressade växter
spaljé
växtstödsställning
trägen
flitig
opak
ogenomskinlig
därnäst
sedan
barmhärtig
nådig
diffus
oklar
ed
svordom
hagla
komma i stor mängd