Level 4 Level 6
Level 5

151 - 200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
idiomatisk
säregen för ett språk
odiös
motbjudande
devot
skenhelig
differentiera
särskilja
förment
förmodad
försummelse
underlåtenhet
komplott
sammansvärjning
impertinent
närgången
polygon
månghörning
blåsbälg
handfläkt
metarmorfos
förvandling
gördla
omgiva
redbar
pålitlig
de facto
i själva verket
canasta
ett kortspel
specimen
prov
implicit
underförstådd
brackig
inskränkt
excitera
uppliva
association
förknippning
anstränga
trötta
tyckmycken
petig
pauperisera
ruinera
tinktur
extrakt
urarta
utvecklas negativt
snuggig
snål
otymplig
klumpig
egensinnig
självrådig
sublim
storslagen
dedicera
tillägna
kollektiv
gemensam
iteration
upprepning
batik
metod för färgning av tyg
antiklimax
utebliven höjdpunkt
östrogen
kvinnligt könshormon
illistig
lömsk
autenticitet
äkthet
hänvisa
referera till
atypi
avvikelse
abderitisk
befängd
kooperera
samarbeta
förtänka
tänka illa om
förmena
missunna
infiltration
inträngning
indiskret
taktlös
brynja
pansarskjorta
kollation
jämförelse
otolog
öronläkare
nabo
granne
bottin
högskaftad galosch