Level 49 Level 51
Level 50

2401 - 2450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
blast
bladverk
vivör
festprisse
foglig
medgörlig
faksimil
avbildning
gravera
rista mönster
tendentiös
vinklad
buldan
en tygsort
antagonistisk
fientlig
fimbulvinter
vargavinter
bijouterier
enkla smycken
gentil
elegant
beaktansvärd
tänkvärd
debet
skuld
kalikå
grovt bomullstyg
emancipation
frigörelse från förmynderi
in memoriam
till minne
drapera
klä
fänad
boskap
pater
abbot
avhysa
vräka
hugad
intresserad
orera
tala
baisse
kursfall
avbalkning
bås
huld
tillgiven
införliva
inlemma
komprimera
pressa ihop
cession
konkurs
pungslå
lura på pengar
banbrytare
pionjär
flark
kärrfördjupning
konvex
utåtvälvd
själfull
djupsinnig
rustibuss
livligt barn
genuin
äkta
dadaism
konstinriktning
drägg
bottensats
baneman
mördare
armod
fattigdom
najad
vattennymf
ackompanjemang
musikbakgrund
paroll
valspråk
oreflekterad
oöverlagd
lekman
amatör
perpendikel
normal
bundsförvant
allierad
soppig
rörig
provinsiell
landsortsmässig
matrona
husmoder
bränning
vågsvall