Level 52 Level 54
Level 53

2551 - 2600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flanera
ströva omkring
byig
stundtals häftig
diametral
rakt motsatt
inskränkning
minskning
lingeri
spetsar
revoltör
upprorsman
sardonisk
hånfull
gallup
oponionsundersökning
disparat
olikartad
chimär
önskedröm
bracka
trångsynt person
galeas
litet segelfartyg
tillstyrka
tillråda
gärde
fält
pastill
tablett
koreograf
danskompositör
abolition
straffeftergift
ruinera
utarma
manege
ridbana
fundament
grundval
privatim
enskilt
demokrati
folkvälde
kavalkad
lång rad
lämpa
anpassa
nationalisera
förstatliga
förstämd
sorgsen
obstruktion
fördröjning
gump
bakdel
swedenborgianism
en religion
oförtövad
ögonblicklig
imitativ
efterliknande
in extenso
oförkortat
undfå
mottaga
sakrament
dop
sannfärdig
pålitlig
altererad
förvirrad
identifiera
känna igen
semit
jude
accent
betoning
ostentativ
framhävd
enlevera
bortföra
regent
statsöverhuvud
geschäft
skumraskaffär
fnas
skal
eloxera
oxidera metall
esprit
kvickhet
elevator
hiss
anno
föråldrad
blessyr
mindre sårskada
moarera
göra brokig