Level 53 Level 55
Level 54

2601 - 2650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
julp
gylf
polyp
utväxt
karmosin
röd färg
streta
arbeta hårt
bronker
luftrör
plädera
förorda
kaustik
frätande
taxera
värdera
flarn
flaga
potens
förmåga
stryka
ge vika
multna
ruttna
obestånd
insolvens
lamentera
jämra sig
tillstädja
tillåta
barometer
lufttrycksmätare
aposteriorisk
erfarenhetsgrundad
fältspat
en slags bergart
anfordran
uppmaning
bukig
konvex
sibylla
spåkvinna
pava
flaska
voluminös
omfångsrik
överlägga
diskutera
bannlysning
utesluten
försupen
alkoholiserad
diatrib
tidsskrift
gömsle
gömställe
högmodig
överlägsen i sättet
bortkommen
försagd
musköt
gevär
allfarväg
mycket trafikerad väg
smäkta
längta intensivt
ulster
överrock
dehydration
uttorkning
emedan
eftersom
vidunder
monster
sylf
demoniskt väsen
rubricera
beteckna
evart
varthelst
kravatt
herrhalsduk
prior
klosterföreståndare
heroisk
hjältemodig
jämnstruken
medelmåttig
effeminerad
förkvinnligad
kandera
överdra med socker
simili
oäkta material
censur
förhandsgranskning
kungöra
tillkännagiva
konservatorium
musikskola