Level 54 Level 56
Level 55

2651 - 2700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exlibris
bokägarmärke
andefattig
själlös
täcka
skyla
materialisera
förkroppsliga
devalvera
skriva ned valutavärde
proponera
föreslå
tjuga
högaffel
absint
malörtslikör
aura
strålglans
embryonisk
outvecklad
etage
våning
väderbiten
härdad
eufori
lyckokänsla
barock
orimlig
eklut
garvextrakt
courtage
provision
nödd
tvungen
alpinism
bergsbestigning
enkät
rundfråga
ambulera
flytta omkring
socionom
person med examen från socialhögskola
fingera
låtsa
ståndaktig
orubblig
boom
kraftig stegring
abnorm
onormal
trunk
stor resväska
foniatrik
ljudrubbningslära
ans
skötsel
nisch
specialområde
amper
barsk
försoning
förlikning
ysta
tillverka ost
epifyt
levnadssätt för växt
kase
bål av ris och grenar
jämmerlig
ömklig
transkribera
omskriva
diakritisk
särskiljande
torso
bål
kondoleans
beklagande av sorg
seriös
högtidlig
hysterisk
överspänd
hydra
månghuvat väsen
biotop
ekologiskt enhetligt område
institutionalisera
regelfästa
klitter
sanddyner
homogen
enhetlig
underkuva
förslava
tafatt
bortkommen
energisk
kraftfull
lobbying
informell påtryckning