Level 55 Level 57
Level 56

2701 - 2750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vidskeplig
skrockfull
melankolisk
tungsint
livegen
träl
incitament
stimulans
acklamation
enhälligt bifall
dityramb
lyrisk dikt
monoton
enformig
utverka
erhålla
festong
blomsterslinga
misskreditera
ge dåligt rykte
stupstock
skampåle
ciselera
driva i metall
jetong
medalj
tillra
rinna
dinera
äta middag
umbärlig
ej nödvändig
klyscha
kliché
annorledes
på annat sätt
tumla
vackla
töcknig
dimmig
xantippa
grälsjuk kvinna
biografi
levandsbeskrivning
sagesman
uppgiftslämnare
filklove
filfasthållningsskruvstycke
fräsig
snäsig
förnämligen
främst
underfundig
listig
ambivalent
kluven
nihilist
värdeförnekare
annullera
upphäva
kardinalfel
huvudfel
mimik
minspel
annihilera
förinta
städse
alltid
hädangången
avliden
brandtal
upphetsande tal
andemening
innebörd
polityr
förfining
eldsjäl
entusiast
resolvera
bestämma
kulmen
höjdpunkt
vulst
valk
luxuös
elegant
passus
ställe
tjänlig
lämplig
frasig
spröd
citadell
mindre borg
faslig
förskräcklig
bifalla
samtycka
plebej
underklassare