Level 56 Level 58
Level 57

2751 - 2800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exekutiv
verkställande
bräsera
steka eller bryna
holma
inringa
blänkare
kort tidingsnotis
vindel
spiral
försåvida
om
ingress
början
skickad
lämplig
underförstå
lära av sammanhanget
således
därför
lektyr
läsning
likafullt
trots det
beklämd
ängslig
sinekur
latmansgöra
salongslejon
snobb
estimera
uppskatta
pendang
motsvarighet
skarpsinnig
klartänkt
habituell
vanemässig
gliring
spydigt påpekande
bekantgöra
tillkännage
blanchera
hastigt uppkoka
utagerad
avslutad
eskulap
läkare
chauvinism
överskattning av grupp
förflacka
förytliga
konsultera
rådfråga
restauration
återställande
precedensfall
prejudikat
briljera
excellera
pilt
gosse
démarche
inskridande
serum
blodvatten
storvulen
överdrivet imponerande
examinera
pröva
numen
gudomligt väsen
tjäle
frost
brits
liggplats
annektera
införliva
kapuschong
huva
benjamin
i yngsta lag
förvanska
försämra
överstånden
övervunnen
kalfaktor
officersuppassare
fjantig
fjäskig
torftig
enkel
gentaga
upprepa
divig
bortskämd
blam
skam
juvenil
ungdomlig