Level 57 Level 59
Level 58

2801 - 2850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
medaljong
hängsmycke
bungalow
villa
byfåne
tok
ensemble
samverkande grupp
absolutism
nykterhet
erkännsam
tacksam
somnambul
sömngångare
vidlyftig
omfångsrik
frappant
iögonfallande
konsulent
rådgivare
villfarelse
oriktig uppfattning
jardinjär
blomsteruppsats
dirigera
styra
drätsel
finansförvaltning
föröva
göra sig skyldig till
självmedveten
högdragen
djonk
kinesiskt segelfartyg
reverens
vördnadsbetygelse
vitt
långt
imbecill
dum
abscess
bulnad
härk
renoxe
trivsam
trevlig
agrikultur
jordbruk
triera
rensa
disträ
tankspridd
koldioxid
kolsyra
brushuvud
hetsporre
neutral
opartisk
genus
grammatiskt kön
vaska
tvätta
momentan
tillfällig
antedatera
fördatera
tumult
bråk
koger
pilfodral
gycklare
narr
vansklig
osäker
reglementarisk
stadgeenlig
ginkgo
östasiatiskt lövträd
kuscha
kuva
artefakt
konstgjort föremål
historisk
faktisk
dosis
mängd
förmäla
berätta
körna
slå märke i metall
kont
korg
substrat
underlag
perfid
lömsk
appreciera
uppvärdera
elixir
undergörande dryck