Level 59 Level 61
Level 60

2901 - 2950


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skrumpen
förtorkad
mangrann
som omfattar samtliga
föhn
läsides vind i bergskedja
negligera
försumma
flamingo
långhalsad fågel
ogin
missunnsam
advokatorisk
spetsfundig
kritisk
granskande
ad acta
till handlingarna
strapats
ansträngning
fortifikation
befästningskonst
inventarium
entrotjänare
paulun
himmelssäng
skröplig
bräcklig
echaufferad
upphettad
vurma
ha starkt intresse för
betingad
beroende
inklination
böjelse
förskansa
befästa
förtäckt
dold
skända
skymfa
nyttja
använda
relief
upphöjt bildhuggeri på slät yta
dynasti
ätt av härskare
alba
mässkjorta
probabilitet
sannolikhet
barkaroll
gondolförarsång
vetta
vara vänd mot
amnesi
minnesförlust
kolonn
rund pelare
expropriation
tvångsinlösen
adressat
försändelsemottagare
stackato
uppehåll mellan toner
decennium
årtionde
krass
egennyttig
kungörelse
tillkännagivande
negation
förnekande
harlekin
gyckelmakare
aerosol
sprej
barmhärtighet
medlidande
exekution
avrättning
likmätigt
i överenstämmelse med
emulsion
uppslamning av olösliga småpartiklar
ingäld
inkomster
frågvis
nyfiken
prohibitiv
hindrande
seeda
rangordna
kronisk
långvarig
kverulera
klaga
decharge
ansvarsfrihet