Level 60 Level 62
Level 61

2951 - 3000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
salomonisk
rättvis
xylograf
träsnidare
mandat
förvaltarskap
hydraulisk
avser vattenkraft
crêpe
fylld pannkaka
tälja
räkna upp
bitter
besk
fideikommiss
egendom som stannar inom släkt
robiola
ostsort
remplacera
ersätta
agraff
prydnadsspänne
hydrokultur
vattenkultur
backanal
dryckeslag
farad
kapacitansenhet
blödig
känslig
nomader
vandrarfolk
antagonism
motsättning
gassig
stekhet
bövel
för sjutton
patriot
fosterlandsvän
viktualier
livsmedel
eventualitet
möjlig händelse
asynkron
icke samtidig
påstridig
envis
kvälja
äckla
viadukt
vägbro
parentation
minnestal
sekulär
hundraårig
harm
vrede
integritet
oberoende
slank
lång och smal
tubba
förleda
sakkunnig
kompetent
attribuera
tillskriva
involvera
innefatta
karburator
förgasare
reformera
förändra
akvedukt
brokanal
rangerad
välbärgad
principryttare
formalist
nämnvärd
betydande
bravur
skicklighet
alter ego
andra jag
våndas
känna oro
lux
ljusstyrka
brevledes
med brev
annexion
införlivande
sodomi
avvikande sexualitet
attestera
intyga
fjättra
binda fast