Level 61 Level 63
Level 62

3001 - 3050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fibromyalgi
kroniskt smärttillstånd
beläte
avgudabild
avvärja
slå tillbaka
frifräsare
avvikare
insignier
rangtecken
blamera
skämma ut
pneumatisk
luftdriven
puritan
renhetsivrare
idog
flitig
jämte
med
gehör
förståelse
smärt
slank
förebära
påstå
fragil
bräcklig
väld
partiskhet
frotté
typ av öglat bomullstyg
ellips
förkortning
katafalk
ställning
valack
kastrerad hingst
egalisera
utjämna
mefitisk
stinkande
mundering
soldatutrustning
boren
född till
dock
trots det
nominera
utse kandidat
tremulera
darra
elementär
grundläggande
oåtspord
ej tillfrågad
bylsig
oformlig
tillreds
beredd
dansant
danskunnig
flamenco
sångtyp
bokslut
årsredovisning
instruktiv
lärorik
anmana
uppmana
falang
avdelning
agenda
dagordning
rannsaka
granska
monogram
namnchiffer
basilisk
mytologiskt djur
monopol
ensamrätt
fidus
högoddsig häst
styvnackad
stursk
insufficiens
otillräcklighet
tranchera
skära upp
kviga
honkalv
celeber
berömd
oeuvre
samlade verk
preferens
förmånsrätt
förordna
anställa