Level 63 Level 65
Level 64

3101 - 3150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
veritabel
äkta
blamant
genant
diglossi
tvåspråkighet
adiafora
oväsentligheter
snusförnuftig
småklok
konvulsion
krampanfall
förpakta
arrendera ut
multilateral
flersidig
byssja
skjul
sangvinisk
gladlynt
herbicid
ogräsmedel
sarkofag
likkista
excentriker
enstöring
domicil
hemort
gemmologi
ädelstenslära
glupsk
lysten
vrensk
motsträvig
esomoftast
vanligen
vindla
gå i vindlar
lucker
lös
synergi
samverkan
arabesk
mönstrat ornament
grotesk
löjligt ful
fysionomi
ansiktsuttryck
gottgörelse
ersättning
nidsk
snål
bukfylla
skrovmål
stäv
fartygs avslutning
försutten
försummad
parallell
jämlöpande
respiration
andning
polemisk
utmanande
defensiv
försvar
trubadur
vissångare
imitation
efterbildning
subversiv
omstörtande
eklatant
påfallande
pokulera
dricka
anestesiologi
bedövningslära
diarium
dagbok
kollaboratör
landsförrädare
insidiös
lömsk
skickelsediger
händelserik
serenad
sånghyllning
arkad
pelarvalv
infria
förverkliga
resultera
leda till
påtala
klandra
komplimentera
berömma
bohem
regellös person