Level 64 Level 66
Level 65

3151 - 3200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bärm
avsats i sluttning
genomgående
utan undantag
besjäla
uppfylla
fjärma
avlägsna
inkongruent
oförenlig
kostbar
dyrbar
legär
lättvindig
guding
ejderhanne
kamrer
bokförare
schäslong
vilsoffa
domptera
tämja
misskundsam
barmhärtig
vesper
aftongudstjänst
gom
munhåletak
pentry
kokvrå
urban
världsvan
mankemang
fel
radiator
värmeelement
prefekt
föreståndare
gestikulera
vifta
skiljaktig
avvikande
häftig
uppbrusande
brandskatta
plundra
ovedersäglig
obestridlig
generell
allmän
ädel
ridderlig
blidväder
fäderne
manslinje
grums
bottensats
genetik
ärftlighetslära
menageri
djursamling
upplåta
ställa till förfogande
komplement
utfyllnad
extensiv
omfattande
förförisk
lockande
popularisera
förenkla
äska
begära
eunuck
kastrerad man
mentor
handledare
moj
svag
rustik
enkel
profession
yrke
renässans
pånyttfödelse
kavat
morsk
fraktur
benbrott
fortissimo
musikalisk styrkedel
inhalation
inandning
fordom
för länge sedan
inferno
gehenna
integrera
sammansmälta