Level 65 Level 67
Level 66

3201 - 3250


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fraternisera
umgås förtroligt
osedvanlig
ovanlig
klaviatur
tangentbord
polygami
månggifte
census
folkräkning
dyig
gyttjig
resolut
kraftfull
homonym
liklyding
kria
övningsuppsats
irritabel
lättretad
problematisk
svår
viril
manlig
exegetik
bibeltolkningslära
drott
fornnordisk hövding
franko
portofri
skot
rep
auktor
upphovsman
modulera
variera
officin
apotekslokal
maestro
lärare
konnässör
kännare
solvens
betalningsförmåga
förty
därför
opportun
passande
aperitif
drink
enständig
envis
statuer
stadgar
ävlas
eftersträva
extrem
ytterlig
saxa
ställa i kors
obstipation
förstoppning
yvas
vara högfärdig
kommutativ
omkastbar
sinus
sinusfunktion
nota bene
märk väl
vedersakare
motståndare
bygdemål
dialekt
neslig
skamlig
ergo
alltså
brylling
sysslingars barn
raljant
gycklande
tillhands
inom räckhåll
pediatrik
barnsjukdomslära
lesion
kroppskada
förlegad
föråldrad
otillbörlig
opassande
batting
pojke
anjon
negativ jon
generad
förlägen
amfibiebil
vatten och landbil