Level 66 Level 68
Level 67

3251 - 3300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
referera
återge
anföra
framhålla
exstirpera
avlägsna
encyklopedisk
allomfattande
fysisk
kroppslig
bonnett
styv damhatt
benägenhet
tendens
diktion
uttal
principal
chef
klander
kritik
sporadiskt
enstaka
illumination
festlig upplysning
turnera
kvickt svar
yppig
frodig
pulpet
skrivbord
periodtal
frekvens
kvalfull
plågsam
bornerad
trångsynt
centrifug
roterande torktrumma
håvor
gåvor
representativ
typisk
prillig
tokig
vehikel
befordringsmedel
bris
vind
alstra
generera
proskribera
bannlysa
rojalist
monarkist
konkubin
älskarinna
humaniora
humanistiska läroämnen
reinkarnation
återfödelse
feeri
sagoaktigt sceneri
klammeri
konflikt
bödel
exekutionsbetjänt
skrock
övertro
undfägna
förse
apartheid
rasdiskriminering
rättfärdiga
försvara
kamarilla
kotteri
rapsodiskt
lösryckt
avokado
päronlik tropisk frukt
välsk
sydländsk
langa
ge från hand till hand
croupier
roulettskötare
inställsam
lismande
schveifa
hamra ut
sorti
utgång
frivol
oanständig
krepera
rudimentär
outvecklad
bankett
festmåltid