Level 67 Level 69
Level 68

3301 - 3350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hävdatecknare
historieskrivare
hekatomb
ofantlig mängd
dekis
vara förfallen
betänklig
oroande
implementera
genomföra
immigrera
invandra
oktett
ensemble om åtta
genial
snillrik
cendré
askblond
girig
snål
konvalescens
tillfrisknande
nyansera
variera
substitut
ersättning
partiellt
delvis
akillessena
hälsena
memorera
lära sig utantill
transponera
överföra
skygga
ge skugga
bofällig
förfallen
grav
allvarlig
balustrad
räcke
inkrustera
förse med inläggningar
fräsch
frisk
vidimera
bevittna
rosslig
hes
bildstod
staty
hälare
tjuvgodsköpare
bergtagen
fascinerad
ekivok
tvetydig
labil
osäker
samarit
hjälpsam person
anhang
följe
härbre
förrådshus
ärevördig
vördnadsvärd
antichambrera
uppvakta inställsamt
polarisera
skapa kontraster
cerebral
förståndsmässig
hippolog
hästkännare
bröstgänges
våldsamt
kut
sälunge
prelat
prästman
antipati
motvilja
kontenta
huvudinnehåll
antaga
ta emot
alster
skapelse
desinfektera
befria från ohyra
betitta
betrakta
tongivande
ledande
aningslös
naiv
bondtur
lyckträff