Level 68 Level 70
Level 69

3351 - 3400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flugig
tokig
myriad
oräknelig skara
subsidiär
understödjande
kassera
kasta bort
avsigkommen
förfallen
skönja
svagt urskilja
frodig
yppig
individualist
självhävdare
rekvirera
beställa
yngla
föröka
obefintlig
ej anträffbar
bilägga
bifoga
indignation
vrede
korus
kör
resonera
samtala om
halsstarrig
envis
trombon
dragbasun
gecko
ödla
kråkvinkel
småstadshåla
grafik
bildtryck
generisk
som avser arten
fakultativ
valfri
doktrinär
dogmatisk
pietet
vördnad
butelj
flaska
primör
förstling
fallbila
giljotin
suverän
självständig
autarki
envälde
bedyra
försäkra
apatisk
håglös
orangeri
stort växthus
opartisk
rättvis
histologi
vävnadslära
plotter
kurvritare
fribytare
pirat
vendetta
blodhämnd
embarkera
gå ombord
penibel
pinsam
blåblodig
adlig
fanatisk
blint hängiven
prisge
utlämna
entresol
mellanvåning
manbar
könsmogen
pastoral
idyllisk
tvehågsen
tveksam
polykrom
mångfärgad
byk
tvätt
driftkucku
hackkyckling
ograverad
orörd