Level 72 Level 74
Level 73

3551 - 3600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bökig
oordnad
viskös
seg
deducera
logiskt härleda
dilettant
klåpare
depression
förtvivlan
mefistofelisk
djävulsk
ympa
vaccinera
än
fortfarande
östan
från öster
svepa
dra med sig
giro
betalningssystem
inhysa
ge bostad åt
sammelsurium
virvarr
transmittera
överföra
estrad
scen
ariadnetråd
vägledning
afasi
nedsättning av språkförmåga
soulagera
trösta
lisa
lindra
lafsig
larvig
kväsa
kuva
utensilier
tillbehör
konsiliant
medgörlig
exemplarisk
mönstergill
nagla
spika
hemoglobin
blodfärgämne
perforera
genomborra
steward
uppassare
framsynt
förutseende
docent
lärare vid universitet
viskositet
kletighet
affektation
tillgjordhet
numeralia
räkneord
praxis
hävd
pjoskig
klemande
helgon
martyr
rekreation
avkoppling
adjutant
biträde
filosofi
vishetslära
askes
sträng avhållsamhet
designera
i förväg utse
bedagad
till åren kommen
kulinarisk
kokkonst
harts
kåda
charlatan
bedragare
otiatri
öronsjukdomslära
imperialistisk
som strävar efter världsvälde
periferi
omkrets
kondens
fukt
revetera
klä med kalk