Level 73 Level 75
Level 74

3601 - 3650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
girera
överföra pengar
giga
gammalt stråkinstrument
medgörlig
foglig
prokurist
firmatecknare
djurisk
driftstyrd
immanent
inneboende
naiv
barnslig
abbreviation
förkortning
annex
sidobyggnad
formalistisk
pedantisk
jeremiad
klagovisa
sensmoral
lärdom
hissna
få svindel
adekvat
riktig
pedikyr
fotvård
ampel
hängkruka
obetingad
förbehållslös
godlynt
godhjärtad
brånad
åtrå
orkestik
danskonst
binge
kista
tunika
skjortklädesplagg
bondsk
lantlig
bast
växtfibermaterial
beklagligtvis
dessvärre
pascha
ämbetsmannatitel
vitrin
monter
absid
utbyggnad på kyrka
robust
kraftig
versal
stor bokstav
urarva
avsäga sig arv
kinetik
rörelselära
anstånd
uppskov
oavvislig
nödvändig
parlamentera
förhandla
tarva
behöva
excess
överdrift
skeptisk
tvivlande
moratorium
betalningsanstånd
anrätta
tillreda
dystopi
negativ framtidsversion
brydd
osäker
förvälla
koka upp
bondånger
samvetskval
tambur
hall
interiör
inomhusmiljö
belamra
överhopa
cedilj
ett teckentillägg
syna
granska
knekt
fotsoldat