Level 74 Level 76
Level 75

3651 - 3700


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
krakel
bråk
frodas
växa snabbt
epitet
karaktäriserande beteckning
diskurs
samtal
modist
damhattstillverkare
lättfärdig
lösaktig
gratifikation
belöning
determinism
förnekning av den fria viljan
nogräknad
kräsen
mistral
medelhavsvind
fux
rödhårig häst
illmarig
listig
affekt
stark sinnesrörelse
tillfalla
ges till
hönsig
fjantig
bornyr
skum
nejd
trakt
syntax
ordförbindelse
hänförande
förtjusande
pervers
onaturlig
camembert
vitmögelost
apostrof
utelämningstecken
astenisk
kraftlös
dignitär
överhetsperson
recidiv
återfall
konsensus
samförstånd
inskränkt
enfaldig
paletå
en slags överrock
kollegial
kamratlig
dispasch
haveriutredning
futurum
verbform
vittgående
omfattande
påver
fattig
aktstycke
dokument
planera
jämna
probera
pröva
andtruten
andfådd
avhålla
hindra
exkommunicera
bannlysa
arkivera
förvara
jalu
svartsjuk
sinnlig
kroppslig
eludera
kringgå
velig
obeslutsam
krypta
underjordiskt gravkapell
gäckas
retas
betänka
tveka
deprimerad
nedstämd
per capita
för varje enskild person
blanko
utan påskrift