Level 75 Level 77
Level 76

3701 - 3750


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
demens
sinnesslöhet
flottilj
flygförband
skrockfull
vidskeplig
nipper
billiga smycken
emblem
bild
lakonisk
fåordig
kokong
hölje
brätte
kant på hatt
relevant
väsentlig
matriarkat
kvinnostyre
plomb
försegling
förborgad
dold
futil
obetydlig
lignin
vedämne
sensualism
sinnlighet
exkludera
utesluta
bolero
spansk dans
förutan
utan
sekundera
biträda
epos
versmått
temperera
mildra
erinring
påminnelse
parodi
förlöjligande
exspiration
utandning
sentens
tänkespråk
en face
rakt framifrån
konsternerad
häpen
förutvarande
förra
passiar
pratstund
rotunda
rund byggnad
andaktsfull
andäktig
dyster
nedstämd
ehuru
fastän
solvent
ha god betalningsförmåga
obscen
oanständig
ingjuta
ge
falsifiera
vederlägga
framgent
i framtiden
granat
en kristall
stamma
ha sitt ursprung
resumé
kort sammanfattning
jämka
närma
jumbo
den siste
honnett
hederlig
anfäkta
oroa
funtad
beskaffenhet
välboren
av adlig släkt
egoism
själviskhet
sfär
klot
disposition
förfoganderätt