Level 77 Level 79
Level 78

3801 - 3850


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vilsam
rofylld
biton
överton
fähund
lymmel
insemination
konstbefruktning
förtjänt
väl meriterad
sarga
såra
sia
spå
resonant
medklingande
domdera
väsnas
avrad
arrendeavgift
noskig
fånig
bestorma
ansätta
smäda
omtala nedsättande
royalty
upphovsrättsvinst
putslustig
tokrolig
oförskylld
oberättigad
florilegium
utvald skriftsamling
svada
ordflöde
löga
tvätta
begagna
nyttja
abstrakt
ogripbar
sentera
uppskatta
femtekolonnare
förrädare
plenum
fulltaligt möte
artrit
ledinflammation
seralj
sultanpalats
refusera
avvisa
superb
förträfflig
gastera
gästspela
alliteration
begynnelserim
arvodera
ersätta
sumpa
försumma
allegro
livlig
skurril
plump
inhösta
skörda
habitué
stamgäst
adoratör
beundrare
överspänd
uppjagad
kujon
ynkrygg
bräcklig
skör
joxig
besvärlig
bikta
bekänna sina synder
aktionsradie
räckvidd
nödvuxen
förkrympt
miserabel
urusel
forsla
transportera
överklaga
föra talan mot
kajak
inbyggd kanot
sympati
medkänsla
tukthus
fängelse