Level 7 Level 9
Level 8

301 - 350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anemi
blodbrist
vidkännas
råka ut för
rissel
sikt
slint
misslyckas
primitiv
outvecklad
myllra
vimla
notarie
person med juridisk utbildning
schajas
slusk
vyssja
lulla
råk
isspricka
lysten
begiven
komplikation
förveckling
gehenna
helvete
acceptabel
godtagbar
libell
smädeskrift
zygot
befruktad äggcell
druid
fornkeltisk präst
vamp
mansslukerska
bevista
närvara
skyldra
hälsa med vapen
kverulant
gnällspik
tillstädes
närvarande
tordön
åska
svassa
kråma sig
rista
karva
litania
kyrkobön
glam
högljuddglädje
perestrojka
förändring
oas
odlingsbar plats i öknen
endemisk
områdesbegränsad växt eller djurart
yuppie
finanslejon
behäftad
förknippad
slagfärdig
fyndig
arkadisk
lantlig
gisslare
självplågare
åmning
markering på fartygsskrov
litterat
beläst
ibidem
på anfört ställe
kymig
okamratlig
disponerad
mottaglig
svamla
prata vitt och brett
irrlära
villolära
rekognoscera
speja
uttrycklig
bestämd
undin
andeväsen
kopplare
sutenör
smäcker
slank
bakdanta
baktala
moras
träsk
yacht
lyxig båt