Level 80 Level 82
Level 81

3951 - 4000


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beslag
överdrag
vulgär
grov
duvning
träning
annaler
historisk förteckning
idel
enbart
rigor mortis
likstelhet
berlock
hängsmycke
deputerad
ombud
epoxi
härdplast
slabbig
smutsig
kautschuk
gummi
transformera
omvandla
förfäkta
tala för
brailleskrift
punktskrift
abrovink
fiffig åtgärd
blaj
struntprat
ambivalens
motstridiga känslor
meningit
hjärnhinneinflammation
fingerad
låtsad
fabulös
otrolig
gumse
fårhanne
abradera
nöta ner
kallhamrad
hårdhjärtad
bidé
tvättställ
agnat
släkting på manssidan
göromål
syssla
kadaver
lik
rigid
stel
impertinens
näsvishet
framfusig
påflugen
skrabbig
skraltig
utrangera
kassera
homofon
likljudande
dåsig
slö
mättsam
mättande
freda
försvara
till lags
belåtenhet
omsider
så småningom
förplägnad
mat och dryck
bourgeoisie
borgerskap
blåsyra
cyanväte
sakrilegium
helgerån
tangera
snudda vid
gladeligen
bekymmerslöst
kondolera
beklaga sorgen
nämndeman
ledamot i tingsrätt
episkopal
biskoplig
kommersiell
som avser handel
vresig
trumpen
excellens
titel