Level 81 Level 83
Level 82

4001 - 4050


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
semen
frö
grätten
kräsen
gamman
glad stämning
abstrus
dunkelt uttryck
ömklig
ynklig
snörpig
snorkig
helgjuten
enhetlig
kavitet
hålighet
kulvert
rörledning
klena
smeta
krypto
hemlig
verserad
belevad
osnuten
ohyfsad
bindel
linda
privilegiera
ge företräde
plagiat
avskrift
maliciös
försmädlig
grovkornig
oförskämd
pikerad
förnärmad
bördig
fruktbar
fäfot
vara obrukad
finkel
hembränt
skymma
fördunkla
remarkabel
anmärkningsvärd
avlysa
förbjuda
inkråm
innanmäte
satisfaktion
gottgörelse
coupe
efterrättskål
konsumera
förbruka
privilegium
förmån
xylofon
slaginstrument
näsvis
uppnosig
dravel
struntprat
anhopning
samling
internalisera
införliva
vag
obestämd
nautik
sjöfartsvetenskap
konvertit
nyomvänd
supplement
tillägg
kalligrafi
skönskrift
mikroskopisk
pytteliten
prenatal
före födsel
kurant
lättsåld
jovialisk
gladlynt
träda
komma
harang
högtidlig ramsa
just
korrekt
ringakta
se ned på
diligens
postvagn
entlediga
avskeda