Level 82 Level 84
Level 83

4051 - 4100


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
båga
fuska
perifer
i utkanten
patetisk
ömklig
bisarr
besynnerlig
kujonera
trycka ned
formidabel
imponerande
kontubernal
rumskamrat
syndrom
sjukdomsbild
firmament
himlavalv
förebåda
varsko i förväg
klamra
fästa
perplex
häpen
lamentation
jämmer
stint
med spänd blick
bärsärk
rasande krigare
seismisk
avser jordbävningar
dyning
sjöhävning
dekokt
avkok
plausibel
rimlig
orgiastisk
tygellös
cyklop
enögd sagojätte
syndikat
intressesammanslutning
exposition
utställning
sirlig
behagfull
ålägga
tilldela
altruism
osjälviskhet
obönhörlig
obeveklig
nära
ha
degression
tillbakagång
kolugn
fullkomligt lugn
ouvertyr
preludium
substituera
sätta i stället
demagog
folkledare
realiserbar
utförbar
tillgift
förlåtelse
förbarma sig
visa medlidande
adjunkt
lärare
nobel
storsint
anträda
påbörja
hövas
anstå
anstucken
påverkad
inrådan
uppmaning
tentativ
försöksmässig
skinntorr
mager
hytta
smältugn
oredlig
ohederlig
förgriplig
brottslig
honorar
arvode
förfördela
behandla orättvist
kopiös
ymnig