Level 83 Level 85
Level 84

4101 - 4150


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
emigrant
utvandrare
subtil
hårfin
förmer
bättre
trauma
skada
klentrogen
trossvag
sanitär
hygienisk
divis
bindestreck
ingivelse
inspiration
redlig
hederlig
inkarnation
förkroppsligande
högvördig
artig
cistern
behållare för vätska
marimba
ett blockinstrument
fraktion
avgränsad oppositionell grupp
blickfång
synfält
påföljd
straff
ultimatum
oeftergivligt krav
bångstyrig
oregerlig
apoplexi
slaganfall
kavalleri
rytteri
ackurat
noggrann
attraktion
dragningskraft
unilateral
ensidig
olägenhet
omak
nexus
förbindelse
konservativ
samhällsbevarande
chiffonjé
byrå
tillgå
förlöpa
gigg
åkkärra
ovation
stormande hyllning
lynnig
obalanserad
korrupt
moraliskt fördärvad
attentator
terrorist
schavottera
skämma ut
interpellation
fråga
attaché
diplomat
förorda
formellt stödja
satt
kortväxt och kraftigt byggd
frenesi
ursinne
korso
promenadgata
beduin
ökenarab
anomali
avvikelse
in infinitum
i evighet
absorption
uppsugning
strossa
spränga
vasstäckt
täckt med vass
efterhängsen
påträngande
reaktionär
bakåtsträvande
glutinös
klibbig
pejorativ
nedsättande