Level 84 Level 86
Level 85

4151 - 4200


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
skyndsamt
snart
foga
förena
glättig
glad
giller
djurfälla
dilemma
knipa
kuliss
scendekor
betungande
ansträngande
reell
verklig
hertig
prins
velour
sammet
eskalation
upptrappning
liderlig
grovt osedlig
in natura
i annat värde än pengar
brådmogen
försigkommen
sakfälla
förklara skyldig
förargligt
förtretligt
spin-off
sidoeffekt
anticyklon
högtrycksområde
mopsig
näsvis
löpna
tjockna
desinformation
vilseledande information
stundom
ibland
delikt
brottslig handling
strof
rytmisk enhet
skald
poet
reflektera
återkasta
gerundium
infinit verbform
värdig
högtidlig
residuum
rest
skenbild
vrångbild
bale
fågelbo
spektakulär
uppseendeväckande
brutal
grym
fock
försegel på segelbåt
menisk
knäledsbrosk
filantropi
människokärlek
chevaleresk
artig
mobilisering
uppbådning
elritsa
karpfisk
irreell
overklig
giljotin
halshuggningsredskap
tillstå
erkänna
brissling
småsill
koalition
förbund
brallis
tjej
dräpa
döda
kastell
mindre fästning
maktfullkomlig
enväldig
obeveklig
omedgörlig
lytt
ofärdig