Level 86 Level 88
Level 87

4251 - 4300


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gesäll
lärling
berått
avsiktligt
korpulent
fet
bindsle
surrningsanordning
förborga
dölja
kackalorum
oväsen
bravera
skryta
cervix
livmoderhals
basker
platt rund mössa
bibliofil
bokälskare
förvriden
vanställd
nimrod
ivrig jägare
odalisk
slavinna i harem
epitafium
tavla
anarki
regeringslöshet
tertial
ett tredjedels år
träl
slav
geschwint
snabbt
gladlynt
skojfrisk
wigwam
indiantält
aggressiv
utmanande
indefinit
obestämd
ottoman
gammal sängtyp
rekompensera
gottgöra
flinta
bergart
profilera sig
markera sin egenart
vandel
levnadssätt
entomologi
insekterslära
stipulera
fastlägga
överskygga
ställa i skuggan
endera
antingen
beskärm
skydd
ackvisitör
värvare
chaussé
huvudväg
otit
öroninflammation
arkeolog
fornforskare
destruktion
förstörelse
oförblommerad
uppriktig
revision
granskning
förvägen
djärv
kryptogam
som fortplantas via sporer
beträngd
betryckt
transparant
genomskinlig
anamnes
sjukdoms förhistoria
appellera
vädja
enklitisk
vidhänger med föregående
kalejdoskopisk
mångskiftande
autokton
inhemsk
bemälde
förutnämnde
avyttra
göra sig av med