Level 87 Level 89
Level 88

4301 - 4350


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
avnämare
köpare
backfisch
tonårsflicka
egenmäktig
maktfullkomlig
limerick
rim på ortnamn
elaborera
utarbeta
gluten
typ av äggviteämne
satirisk
hånfull
sparra
träna på varandra
gradera
värdera
lekamen
kropp
ytong
lättbetong
preservera
skydda
sinnrik
fyndig
framhärda
envisas
konvergera
sammanlöpa
portik
pelarhall
chapeau-claque
cylinderhatt
fiffla
intrigera
inkognito
under antaget namn
uvertyr
inledningsstycke för orkester
relik
kvarleva av helgon
manufaktur
textil
sensation
uppseende
åvägabringa
åstadkomma
fjälster
korvskinn
avsyna
kontrollera
offensiv
aggressiv
förgäta
glömma
fabel
djursaga
holmgång
hårdhänt kamp
gruva sig
ängslas
insomnia
sömnlöshet
konvergens
sammanlöpande
kolportör
kringresande bokförsäljare
rauk
strandpelare
evärdlig
evig
nutrition
näring
tyfon
virvelstorm
besätta
förse med
bemänga
blanda
tabelras
fullständig förödelse
botanik
växtlära
preliminär
tillfällig
andraga
framhålla
cinnober
röd färg
sedeslös
omoralisk
jakaranda
ett slags möbelträ
approbabel
godtagbar
officiell
offentlig
göl
sumpsjö