Level 88 Level 90
Level 89

4351 - 4400


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unison
enstämmig
avhållen
omtyckt
kompanjon
företagspartner
cert
fartygsklass
bombasm
svulstighet
indisponerad
ej upplagd
legal
laglig
undergå
genomgå
arkaisk
ålderdomlig
revelj
väckningssignal
friherre
titel
finlemmad
spenslig
dekrepitus
ålderdomssvag
schvung
fart
divergens
skiljaktighet
förbise
försumma
handfallen
tveksam
drasut
yngre lång man
karaktärsfast
principfast
oländig
svårtillgänglig
kappas
tävla
glacifluvial
som har att göra med smältvattenströmmar
hässja
hötorkställning
ockult
hemlig
faskin
trädgrensihopbuntning
sovra
sortera bort
dille
delirium
krackelera
gå sönder
ramsvart
kolsvart
kappsäck
stor resväska
subvention
understöd
martyr
trosvittne
anständigtvis
rimligen
preciös
förkonstlad
mätress
älskarinna
neurolog
nervsystemesläkare
arketyp
urtyp
rådlig
klok
sordin
dämpare
grenadjär
soldat
fission
kärnklyvning
täckhet
skönhet
descendent
ättling
hurtig
käck
anrättning
maträtt
spefull
hånfull
spisa
äta
salut
hederssalva
tåpig
enfaldig
obduktion
liköppning