Level 89 Level 91
Level 90

4401 - 4450


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stursk
trotsig
intern
invärtes
addenda
tillägg
retrospektiv
tillbakablickande
lystra
lyssna
katalysator
utlösare
vägvill
osäker på vägen
jargong
yrkesspråk
impulsiv
spontan
sottis
dumhet
kneg
vardagsjobb
galosch
överdragssko
cancerogen
onkogen
frestad
lockad
stoltsera
pråla
enslig
isolerad
nattstånden
föråldrad
skälmaktig
okynnig
hjässa
skalle
slentrian
vanemässighet
obskyr
dunkel
behjärtad
modig
förstucken
dold
amsaga
påhittad historia
regressiv
tillbakagående
mental
själslig
besegla
stadfästa
abakus
kulram
kontaminera
smitta
memento
varning
vitter
skönlitterär
lasciv
oanständig
exekvera
utföra
in manu
personligen till handa
anfäktelse
själanöd
efemerid
tabell för himlakroppars läge
ackrediterad
omtyckt
arrendera
upplåta
septisk
förruttnelse
simmig
grumlig
surrogat
substitut
sonor
klangfull
deklarera
offentligt tillkännage
amortera
avbetala
adstringerande
sammandragande
improvisation
nyck
infektiös
smittsam
tredsk
motsträvig
konsekrera
inviga
zirkon
en kristall