Level 90 Level 92
Level 91

4451 - 4500


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beledsaga
åtfölja
apel
vildäppelträd
edlig
edsvuren
bisp
biskop
parafras
omskrivning
urgera
starkt framhålla
divergera
gå isär
gynekolog
kvinnoläkare
vittra
smulas sönder
stilton
ostsort
kader
stomme
allmännelig
universell
helbrägda
bota
oinskränkt
obegränsad
receptor
sinnescell
postiljon
brevbärare
ideologi
samhällsåskådning
alltfort
fortfarande
avbasning
upptuktelse
panoptikon
vaxkabinett
tidelag
otukt med djur
malakologi
blötdjurslära
arkivarie
tjänsteman vid arkiv
mobilier
lösöre
manér
uppträdande
pikant
sinnesretande
koaffera
kamma
kvot
andel
karisma
personlig utstrålning
boulevard
stor gata
manierad
konstlad
cape
ärmlöst plagg
intolerabel
outhärdig
fanera
belägga
pamflett
smädeskrift
späcka
fylla
auskultera
avlyssna
fatal
ödesdiger
semantik
betydelselära
dandy
snobb
konvent
möte
deklinera
avvika
foajé
förhall
asyl
fristad
koagulera
levra sig
förtaga
överanstränga
dalt
pjosk
nevö
brorson
konglomerat
blandning
snäv
begränsad