Level 92 Level 94
Level 93

4551 - 4600


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fosforit
sedimentär bildning
observandum
påpekande
handlös
vårdslös
emulgera
slamma upp
förtryta
förarga
enigmatisk
gåtfull
human
mänsklig
glossarium
ordlista
komparabel
jämförbar
adonis
bildskön yngling
frälse
skattefri
metronom
taktmätare
polemik
argumentation
utslagsgivande
avgörande
obligatorisk
ofrånkomlig
ödslig
obebodd
aristokratisk
förnäm
tilde
ett teckentillägg
etyd
musikaliskt övningsstycke
byling
polisman
appretur
efterbehandling av textilier
stävja
stäcka
eldprov
svårt prov
abbedissa
klosterförestånderska
agna
beta
hernia
bråck
timid
försynt
adaptation
anpassning
blidka
lugna
underlåta
ej utföra
no
japansk teaterform
oförgriplig
orubblig
konstruktiv
skapande
koncipiera
befrukta
delta
flodmynning
karsk
orädd
stigmatisera
brännmärka
avlat
syndaförlåtelse
ax
sädesax
vederkvickande
stärkande
sjusärdeles
påfallande
preservativ
preventivmedel
osalig
fördömd
amusant
roande
fahrenheit
temperaturskala
revoltera
göra uppror
glaciär
ismassa
indicium
indikation
karat
guldhalt
abdikation
tronavsägelse