Level 93 Level 95
Level 94

4601 - 4650


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
burlesk
tokrolig
emir
titel
trängta
längta
debil
efterbliven
mjäkig
klemig
försigkommen
utvecklad
augur
teckentydare
vämjelig
äcklig
tsar
kejsare
xylografi
träsnittskonst
snörliv
korsett
bettla
tigga
ignorant
okunnig
tyken
elak
embryologi
fosterutvecklingslära
butiksråtta
snattare
vernissage
konstpremiär
allaredan
redan
norm
rättesnöre
symmetrisk
överensstämmande
vidgå
erkänna
komplex
sammansatt
comme-il-faut
passande
läppja
smaka på
brasklapp
hemligt förbehåll
demon
ond ande
grisaille
målning i gråa valörer
ordinär
medelmåttig
schematisk
översiktlig
hieratisk
prästerlig
inhemsk
nationell
dåna
svimma
närig
snål
definiera
bestämma
krum
krökt
icke förty
trots det
protektion
beskydd
daler
krona
melodisk
välljudande
prolongera
förlänga
harmfullt
förargat
barsk
sträng
görlig
genomförbar
fiktion
inbillning
proselyt
nyvunnen anhängare
futurism
modernistisk konstriktning
frejdad
berömd
publikum
publik
hemfalla
hänge
åbäkig
otymplig