Level 96 Level 98
Level 97

4751 - 4800


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
intervention
inskridande
dressör
djurtämjare
antiseptisk
bakteriedödande
decimera
reducera
sponta
hopfoga
kalamitet
olycka
förveten
nyfiken
blygas
skämmas
akustik
ljudförhållanden
glob
klot
eremit
enstöring
odör
otrevlig lukt
precedens
företräde
saponifiera
förtvåla
portiär
dörrförhänge
autism
kontaktlöshet
porös
svampartad
intuition
inre syn
faryngal
som avser svalget
fäsör
rutinförfattare
pilk
fiskeredskap
avbön
medgivande av fel
föresätta sig
ställa upp som mål
adapter
tillsats
gnatig
grälsjuk
gytter
oordnad
skede
tidsperiod
erkänsla
tacksamhet
humanitär
människovänlig
ripost
svarsstöt
gratie
grace
identisk
precis lika
furie
rasande person
liturgi
gudstjänstordning
säll
lycklig
plagiera
efterapa
tension
spänning
kompensation
ersättning
slafsig
slabbig
barbarisk
ociviliserad
misantrop
hata människor
renons
utan
stinn
välfylld
ballad
folkvisa
humbug
bluff
dermatolog
hudläkare
damask
vristplagg
maritim
som avser havet
allenast
endast
konfiskera
beslagta